Welkom!

Welkom op de  site van de PPRC, de Purmerender Postzegel Ruilclub.
pznintewiese

De website laat u kennismaken met onze vereniging, maar een betere kennismaking is natuurlijk een bezoek aan onze verenigingsavonden. Die vinden maandelijks (van 19.00-22.00 uur) plaats in de recreatieruimte van Wooncentrum Zuiderhof in Zuidoostbeemster. Data: de knop Bijeenkomsten. De volgende bijeenkomst is op 9 november.

Ook liggen er stuiverboeken klaar, er kan gekletst, gekocht en geruild worden, er is altijd een kleine veiling en een enthousiaste barbezetting. U kunt zich laten voorlichten over de gang van zaken bij het rondzendverkeer of kennis maken met een van de handelaren. Op de avonden zijn gemiddeld zo’n zestig leden aanwezig. Twee of drie keer per jaar verzorgt iemand een powerpoint-presentatie over een filatelistisch onderwerp. Leden ontvangen negen keer per jaar ons verenigingsblad en kunnen zich met korting abonneren op het blad Filatelie.

 Actueel: op de pagina Actueel onder andere informatie over de nieuwe tentoonstellingsklasse Prentbriefkaarten en over Filamanifestatie 2017