In de zomermaanden wordt de site van de PPRC gerenoveerd.

DSCN1423

Voor informatie over de vereniging, veilingen en nalatenschappen:

johndehe@gmail.com