Bijeenkomsten PPRC

De bijeenkomsten worden gehouden op de volgende dagen:

donderdag 12-9, woensdag 9-10, zaterdag 12-10 (GROTE VEILING in de Inval) ,
vrijdag 15-11, middagbijeenkomst vanaf 13.00 uur,
donderdag 11/12

In 2025: in principe iedere tweede woensdag van de maand, vanaf 19.00 uur:
8/1, 12/2, 12/3, 9/4, 14/5

Regionale Ruilbeurs zaterdag 8/2 in De Inval