Lidmaatschap

WIE KUNNEN LID WORDEN?

Iedereen, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan zich voor het lidmaatschap aanmelden. Iemand die jonger is dan 18 jaar meldt zich aan als lid van de jeugdafdeling van onze vereniging. De aanmelding geschiedt door invulling van een aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is op de verenigingsavonden of bij de secretaris (zie Bestuur) 

CONTRIBUTIE
Natuurlijk kan de vereniging niet van de wind leven en moeten we een financiële bijdrage aan onze leden vragen:
Jaarlijks lidmaatschap € 30.
Dit lijkt misschien veel, maar een abonnement op het maandblad Filatelie is hierbij inbegrepen.
U kunt de vereniging ook steunen door donateur te worden voor (minimaal) € 15 per jaar. U ontvangt dan ons clubblad en betaalt minder kosten bij de veilingen. Uiteraard bent u van harte welkom op de verenigingsavonden.

Overweegt u een lidmaatschap? Kom eens kijken op een van onze verenigingsavonden, of neemt u contact op met een van de bestuursleden.