Bestuur

John Dehé, voorzitter, webmaster, coördinatie nalatenschappen
Purmerenderweg 181, 1461 DJ Zuidoostbeemster, tel. 06-83120946
johndehe@gmail.com

jeffreygr

Jeffrey Groeneveld, secretaris
De Goedemeent 1, 1447 PT Purmerend, tel. 0299-463850
jeffreygroeneveld@hotmail.com

hansdeblock

Hans de Block, penningmeester
C. de Jongestraat 66, 1444 EM Purmerend, 06-539 641 68
pprc@deblockfc.nl

Rekening PPRC: NL30 RABO 0166 3643 12
t.n.v. Purmerender PostzegelRuilclub

Pasfoto HV (2)

Hans Vaags, redacteur clubblad
Bazuinstraat 29,1443 JC Purmerend, tel. 0299-426287
hansvaagspprc@gmail.com

Veilingmeester (3)

Bert Huisenga,veilingmeester; contact rondzendverkeer
Zwaansvliet 13,1462 NE Middenbeemster, tel. 0299- 683587
e-mail: pzh.bert@quicknet.nl

juan

Juan de Groot, bibliothecaris
Eufraatlaan 16, 1448 CK Purmerend, tel. 06 18910276
Niet na 21 uur bellen svp
e-mail: j.groot89@upcmail.nl

 


Ad Springer,  algemeen bestuurslid
De Oeverlanden 253, 1441 RE Purmerend, 0299-421957,
ad.springer@planet.nl

Hert Huishoudelijk Reglement van de Vereniging: Huishoudelijk Reglement mei 2024